Urban Leadership Track

Vi erbjuder dig som är mellan 20 – 30 år att tillsammans med din rekommenderande församling ansöka om praktik utomlands under sex månader.

Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor, med intresse för globala frågor, en möjlighet att göra en praktisk insats i något av våra missionsländer. Syftet är också att bygga och stärka relationer mellan församlingar i Sverige och IBRA:s samarbetspartner i andra länder.

Skräddarsydd praktikplats

I ansökan anger du vilken plats du önskar, men i uppstartsfasen av detta spår erbjuder vi dig endast Bangkok som val. Däremot kommer vi att göra vårt yttersta för att du ska komma till ett team som passar just dig.
Tänk på att det är viktigt att kunna kommunicera. Språkkunskaper är en nyckel till relationer med människor på plats, desto mer du är beredd att lära dig kommer dina förutsättningar för en lyckad praktik att öka. 

Ute i fält

Som praktikantprogram lägger vi större fokus på ditt lärande än på din insats. Men målsättningen är förstås att alla praktikanter ska ha meningsfulla uppgifter i nära samarbete med en lokal handledare. Värdorganisationerna har på förhand definierat, mer eller mindre specifikt, vilken typ av arbetsuppgifter de har att erbjuda praktikanter men uppläggets exakta utformande faller ofta på plats först efter praktikantens ankomst. Dina intressen, kunskaper och gåvor kommer utgöra en viktigt resurs att räkna med.

Nyckelord under praktiktiden är flexibilitet, tålamod och tjänstvillighet. Det gäller att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs och att vara beredd på att det bli många stunder av väntan då inget tycks hända. En attityd som underlättar är att ”jag kommer för att lära mig – inte för att lära ut”. Det är också viktigt att tänka på att språket och kulturen kan göra det svårt att komma igång med arbetsuppgifterna, åtminstone till en början. Förvänta dig att uppgjorda planer kommer justeras under vägens gång.

Under utlandsvistelsen är alla praktikanter underställd aktuell värdorganisation och handledare.

Kontakt ute i fält

Under praktiken finns en nationell handledare på plats som hjälper dig till rätta i ditt nya land. Det är honom eller henne du vänder dig till i första hand när du har frågor kring din praktik eller praktiska omständigheter på plats.
Din handledare hjälper dig även med att uppfylla den arbetsbeskrivning som gäller för din praktikperiod.
Du har kontakt med Praktikantprogrammets spåransvarig/programansvarig i Sverige via mail och Skype under tiden du är borta. 

Introduktion

Efter introduktionsveckan i Sverige kommer alla deltagarna i ULT att gå en kurs på plats i Bangkok kallad ISM med kanadensiska praktikanter. Det blir en mycket praktisk och intensiv kurs som omfattar alla fem tematiska områden och studiebesök.

Efter fördjupningskursen ISM påbörjas praktiken på The Entrance Café. Läs mer om praktiken längre ner på sidan.

Praktik

Varje vecka får du språk och kulturstudier med en lokal lärare några timmar varje vecka samt praktik i team, med tillämpning inom ett eller flera av programmets teman.

Grupperna kommer att fokusera sin praktik till unga vuxna, College och Universitetsstudenter i samarbete med The Entrance Café och Studio på Campus för Chulalongkorn University, eller en lokal församling i Bangkok, till exempel Deeper Life Church.

Bangkok är en storstad med åtta miljoner invånare som drar människor från landsbygden som söker arbete eller utbildning. Men även människor från hela världen söker sig till den här staden, vilket skapar en storstad fylld av människor som aldrig talas om vem Jesus är och utifrån ditt team och det ni tillsammans lär er kommer det att skapa förutsättningar för att berätta om Jesus för din generation.

Omkring var sjätte vecka arrangeras en workshop på plats med undervisning, utbyten och övning av färdigheter.

Praktikplatser

 

Bangkok

All praktik i det här spåret sker i Bangkok, Thailand. Thailand består av 69 miljoner invånare, 60 miljoner av dem anses som minst nådda, alltså inte nåtts av budskapet vem Jesus är. Läs mer om Thailand här

Folkgrupper i Thailand

Procent har inte hört talas om Jesus

Procent följer Jesus