Praktisk info

Pingst Praktikant finansieras till största del genom olika bidrag och insatser av organisationerna PMU & IBRA. Drivkraften till att anordna Praktikantprogrammet kan du läsa om under fliken Om Praktikant

Pingst Praktikant & Covid-19

Just nu är det svårt att förutse hur utvecklingen kommer att ske globalt med Corona pandemin och av den anledningen justerar vi upplägget för genomförandet av programmet.

Development track (DT) anordnar praktikplatser för hösten 2021, däremot gör ULT uppehåll under 2021.

Ansökan för DT kommer hållas öppen fram till 16 maj och vår intention är att förberedande utbildningen sker i början september med utresa slutet av september/ början av oktober

g.

Helt avgörande är hur situationen kring Covid-19 utvecklar sig de kommande månaderna och vi kommer att justera programmet efter säkerhetsföreskrifter svenska regeringen ger. Vi kommer även noggrant se över de lokala förutsättningarna för våra praktikplatser att ta emot praktikanter och följa inhemska säkerhetsföreskrifter. Efter den här tiden ser vi att stora insatser kommer att behöva göras och där kan du få vara med och göra skillnad, välkommen med din ansökan!

Håll utkik på vår hemsida och sociala medier för mer information @pingstpraktikant

Har du funderingar eller frågor, tveka inte att höra av dig

Ekonomi

Avgifter
Pingst Praktikant tar inte ut några avgifter från deltagarna. All undervisning och praktik är kostnadsfri.

För praktikant som önskar att gå Development Track  så ser vi gärna att församlingen är med och står för försäkringen.

Vad bekostas av praktikanten?

 • Resor till och från Introduktion & avslutningskursen.
 • Resor till och från flygplatsen i Sverige inför avfärd till praktikplats

Vad bekostas av praktikantprogrammet?

 • Boende och mat under introduktion/avslutningskurserna.
 • Flygresa till och från praktikplats
 • Visum
 • Vaccinationer upp till 3500 SEK
 • Månadsbaserat traktamente under praktikperioden i fält som täcker mat, lokala resor, mm.
 • Boende på praktikplats
 • Försäkring under praktiken
 • Klimatkompensering för flyg och bilresor.

Vanliga frågor

ULT

Vad är målsättningen med Urban Leadership Track

Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor, med intresse för globala frågor, en möjlighet att göra en praktisk insats i något av våra missionsländer.

Målsättningen är ett ökat engagemang för globala rättvisefrågor i Sverige.

Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet och de som deltar i en praktik utgör en framtida resursbas av unga som förväntas kunna arbeta med globala frågor, både på hemmaplan och i internationella organisationer. Praktikanten förväntas få ett ökat intresse och ökad förståelse för utvecklingssamarbete och andra kulturer. Programmet bildar även en övergång melland studier och arbetsliv genom att rusta praktikanten med nya erfarenheter från en global kontext.

Lära sig om globala rättvisefrågor och verka för en ökat förståelse för vikten av de tre tematiska prioriteringar ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem. Det är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Lära sig om lärjungaskapande rörelser och dess betydelse för församlingsplantering världen över. Förstå medias påverkan och dess potential som redskap för att nå de minst nådda.

Samtliga deltagare kommer fokusera 5 bärande tematiska områden:

 • Kulturförståelse och språk 
 • Media och påverkan 
 • Globala rättvisefrågor 
 • Entreprenörskap
 • Lärjungaskapande och ledarskap
Har Pingst Praktikant någon åldersgräns?
Ja. Den som söker ska fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod.
Vad innebär det att en församling ska stå bakom mig/rekommendera?
Vi tycker det är viktigt att vi dels får in en rekommendation från din församling som känner dig väl, men som också kan stötta dig under din resa; innan, under och efter praktikperioden.
Checklista inför min praktik - vad ska jag tänka på?
Du som söker:

 • Ska fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod.
 • Är svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
 • Visar på ett engagemang för utvecklingsfrågor genom studier eller engagemang i ideell verksamhet.
 • Har inte tidigare deltagit i ett Sidafinansierat praktikantprogram med erfarenhet i fält.
 • Visar ansvarstagande och initiativförmåga.
 • Har god kunskap i engelska, både i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.
 • Är ej registrerad på en kurs vid högskola eller universitet under praktikperioden.
Jag har skickat in min ansökan och rekommendation - vad händer nu?
Efter att du skickat in din ansökan och din församling rekommenderat dig kallas alla sökande till en rekryteringsdag.

Rekryteringsdagen äger rum på Pingst ffs huvudkontor i Alvik, Stockholm. Har du skickat in en komplett ansökan kommer du att få en inbjudan till rekryteringsdagen.

Under rekryteringsdagen kommer du att få veta mer om Pingsts arbete, möta tidigare praktikanter, få möjlighet att ställa frågor och genomföra en personlig intervju med ansvariga för praktikantprogrammet. Bor du i närheten av Stockholm kan du även kallas till intervju dagen innan rekryteringsdagen.

Efter rekryteringsdagen kommer du att få ett antagningsbesked från Pingst Praktikant.

Får jag välja vilket land jag ska åka till?
I din ansökan får du gärna skriva önskemål på land utefter de länder vi har lagt upp som aktuella inför kommande period. Vi gör däremot en bedömning utifrån dig som person och var vi tror att du kommer att passa bäst. Därefter erbjuder vi dig en praktikplats.
När får jag som tidigast åka ut?

I slutet av augusti hålls en förberedelsekurs på Pingsts kontor i Alvik, Stockholm. Kursen är obligatorisk och först efter den kursen, som är en vecka, kan du resa ut. Det innebär att utresa kan ske tidigast i januari 2021.

Reser jag ut till praktikplatsen själv?
Vi skickar inte ut någon på egen hand. Vanligast är att praktikanterna reser ut två och två. Det förekommer också att tre praktikanter eller fler får sin placering hos samma organisation. Du behöver inte själv se till att ordna en praktikkamrat placeringen organiseras av praktikantprogrammet som gör sitt yttersta att hitta någon som matchar din profil.
Vad kostar det?
Pingst Praktikant finansierar större delen av praktikantprogrammet. Det täcker alla större kostnader så som internationella flygresor, försäkring, visum och boende. Rekommenderande församlingen en insats om 15000:-  Privata kostnader under praktikperioden står praktikanten själv för.
Jag har svårt att få ledigt, är introkursen och avslutningskursen nödvändiga?
Ja. introkursen och avslutningskursen är obligatoriska delar av praktikant. Har du inte möjlighet att gå de förberedande momenten kan du tyvärr inte åka ut som praktikant. Var medveten också om att du behöver avsätta tid för förberedelse- och olika uppföljningsdelar utöver själva kursveckan, du kan läsa mer om detta under fliken ”innan du åker”.
Vad händer när jag blivit antagen?
Innan du är redo att resa till din praktikplats behöver du förbereda dig. Detta sker genom en utbildning i två steg:

 1. Först träffar du de andra Pingst praktikanterna och vår personal som gör dig redo under några intensiva dagar.
 2. Urban Leadership Track. Efter introduktionskursen åker du inom några veckor till Bangkok, där väntar en 4 veckors kurs med ISM som påbörjas första veckan i september. Läs mer om ISM kursen här. (samtliga avgifter täcks av praktikantprogrammet)
När är fördjupningskursen?
Fördjupningskursen som kallas för ISM för ULT startar första veckan i september, vilket betyder att du behöver åka till Bangkok minst några dagar innan för att vara redo när kursen startar.

Läs mer om ISM kursen här. (samtliga avgifter täcks av praktikantprogrammet)

Jag är osäker på om praktikantprogrammet är för mig?
Att bli praktikant är många gånger en process, det är viktigt att du upplever dig trygg i ditt beslut av den anledningen erbjuder vi dig kontakt med vår programansvarige eller någon av våra spåransvariga som kan samtala med dig och coacha dig i din process framåt.
Vad är kyrkans roll i världen?
Global rättvisa inkluderar förutom människors lika värde och rättigheter att få höra dom goda nyheterna om Jesus.

DT

Vad är målsättningen med Development Track?

Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor, med intresse för globala frågor, en möjlighet att göra en praktisk insats i något av de länder PMU arbetar i tillsammans med lokalpartner.

Målsättningen är ett ökat engagemang för globala rättvisefrågor och förståelse om Agenda 2030, samt kunskap i hur vi alla kan vara delaktiga i arbetet för att bygga en bättre värld.

Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet och de som deltar i en praktik utgör en framtida resursbas  som förväntas kunna arbeta med globala frågor, både på hemmaplan och i internationella organisationer. Praktikanten förväntas få ett ökat intresse och ökad förståelse för utvecklingssamarbete och andra kulturer. Programmet kan även vara  en övergång mellan studier och arbetsliv genom att rusta praktikanten med nya erfarenheter från en global kontext.

Lära sig om globala rättvisefrågor och verka för en ökat förståelse för vikten av de tre tematiska prioriteringar ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem. Det är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Har Pingst Praktikant någon åldersgräns?
Ja. Den som söker ska fylla minst 20 år
Vad innebär det att en församling ska stå bakom mig/rekommendera?
Vi tycker det är viktigt att vi dels får in en rekommendation från din församling som känner dig väl, men som också kan stötta dig under din resa; innan, under och efter praktikperioden.
Checklista inför min praktik - vad ska jag tänka på?
Du som söker:

 • Ska fylla minst 20 år
 • Är svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
 • Visar på ett engagemang för utvecklingsfrågor genom studier eller engagemang i ideell verksamhet.
 • Har inte tidigare deltagit i ett Sidafinansierat praktikantprogram med erfarenhet i fält.
 • Visar ansvarstagande och initiativförmåga.
 • Har god kunskap i engelska, både i tal och skrift.
 • Vill dela med dig av dina erfarenheter när du är tillbaka i Sverige.
 • Är ej registrerad på en kurs vid högskola eller universitet under praktikperioden.
Jag har skickat in min ansökan och rekommendation - vad händer nu?
Efter att du skickat in din ansökan och din församling rekommenderat dig kallas alla sökande till en rekryteringsdag. (Rekryteringsdagen är ej aktuellt för hösten 2021)

Rekryteringsdagen äger rum på Pingst ffs huvudkontor i Alvik, Stockholm. Har du skickat in en komplett ansökan kommer du att få en inbjudan till rekryteringsdagen.

Under rekryteringsdagen kommer du att få veta mer om Pingsts arbete, möta tidigare praktikanter, få möjlighet att ställa frågor och genomföra en personlig intervju med ansvariga för praktikantprogrammet. Bor du i närheten av Stockholm kan du även kallas till intervju dagen innan rekryteringsdagen.

Efter rekryteringsdagen kommer du att få ett antagningsbesked från Pingst Praktikant.

Får jag välja vilket land jag ska åka till?
I din ansökan får du gärna skriva önskemål på land utefter de länder vi har lagt upp som aktuella inför kommande period. Vi gör däremot en bedömning utifrån dig som person och var vi tror att du kommer att passa bäst. Därefter erbjuder vi dig en praktikplats.
När får jag som tidigast åka ut?

I början av september hålls en förberedelsekurs på Pingsts kontor i Alvik, Stockholm. Kursen är obligatorisk och först efter den kursen, som är en vecka, kan du resa ut. Det innebär att utresa kan ske tidigast i slutet av september 2021

Reser jag ut till praktikplatsen själv?
Vi skickar inte ut någon på egen hand. Vanligast är att praktikanterna reser ut två och två. Det förekommer också att tre praktikanter eller fler får sin placering hos samma organisation. Du behöver inte själv se till att ordna en praktikkamrat placeringen organiseras av praktikantprogrammet som gör sitt yttersta att hitta någon som matchar din profil.
Vad kostar det?
Development Track finansieras av UHR (Utbildnings och högskolerådet via förmedlande organisation SMR (Svenska Missionsrådet) Programmet täcker alla kostnader så som internationella flygresor, försäkring, visum och boende. All undervisning är avgiftsfri. Rekommenderande församlingen vill vi gärna betalar för försäkringen  Privata kostnader under praktikperioden står praktikanten själv för.
Jag har svårt att få ledigt, är introkursen och avslutningskursen nödvändiga?
Ja. introkursen och avslutningskursen är obligatoriska delar av praktikant. Har du inte möjlighet att gå de förberedande momenten kan du tyvärr inte åka ut som praktikant. Var medveten också om att du behöver avsätta tid för förberedelse- och olika uppföljningsdelar utöver själva kursveckan, du kan läsa mer om detta under fliken ”innan du åker”.
Vad händer när jag blivit antagen?
Innan du är redo att resa till din praktikplats behöver du förbereda dig. Detta sker genom en utbildning av PMU när det gäller DT praktiken.

Jag är osäker på om praktikantprogrammet är för mig?
Att bli praktikant är många gånger en process, det är viktigt att du upplever dig trygg i ditt beslut av den anledningen erbjuder vi dig kontakt med vår programansvarige eller någon av våra spåransvariga som kan samtala med dig och coacha dig i din process framåt.
Vad är kyrkans roll i världen?
Global rättvisa inkluderar förutom människors lika värde och rättigheter att få hjälpa de mest utsatta människorna i världen. Där tror vi att kyrkan har en unik möjlighet utifrån sin värdegrund att hjälpa människor som vanligtvis skulle stå helt utanför samhället/hjälp.