Om Praktikant

Pingst Sverige har en lång historia och tradition av att bära och dela de goda nyheterna här, lite längre bort och till jordens yttersta gräns.

En av det viktigaste drivkrafterna för detta är det Jesus sammanfattar som det viktigaste och som hela tron och dess lära bygger på, Älska Gud och Älska människor! (Mark 12:28-34)

Detta har genom historien tagit sig en mängd olika uttryck av hopp, som att hjälpa människor i katastrofer, bistå med sjukvård, utbildning och inte minst att hjälpa människor hitta en personlig relation till Jesus som leder till efterföljelse och lärjungaskap.

Pingst missionsorganisationer PMU och IBRA har gemensamt format Pingst Praktikant i syfte att hjälpa en ung generation få möjlighet att utforska sin del i Guds mission.

Lära sig om globala rättvisefrågor och verka för en ökat förståelse för vikten av de tre tematiska prioriteringar ska genomsyra det svenska biståndets inriktning och samtliga insatser ska relatera till dem. Det är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen. 

Lära sig om lärjungaskapande rörelser och dess betydelse för församlingsplantering världen över. Förstå medians påverkan och dess potential som redskap för att nå de minst nådda.

Samtliga deltagare kommer fokusera på 5 bärande tematiska områden:

Syfte och Målsättning

Ge unga människor möjligheten att pröva på, lära om och utveckla färdigheter i att göra ett holistiskt evangelium  känt.
Huvuddrivkraft i detta är att ”Älska din Gud av hela ditt hjärta samt älska och hjälp människor”.

För vem?

Programmet är för svenska 20-30 åringar som vill utforska sin kallelse till Guds mission eller/och pröva att bo i fält för att utveckla gåvor och talanger. Du är aktiv i din hemförsamling och har en nära relation med den så att församlingen också är beredd att ge sitt aktiva stöd i form av förböner och ett ekonomiskt bidrag.

Praktiken i fokus

Som praktikantprogram lägger vi större fokus på ditt lärande än på din insats. Men målsättningen är förstås att alla praktikanter ska ha meningsfulla uppgifter i nära samarbete med en lokal handledare. Värdorganisationerna har på förhand definierat, mer eller mindre specifikt, vilken typ av arbetsuppgifter de har att erbjuda praktikanter men uppläggets exakta utformande faller ofta på plats först efter praktikantens ankomst.

Nyckelord under praktiktiden är flexibilitet, tålamod och tjänstvillighet. Det gäller att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs och att vara beredd på att det bli många stunder av väntan då inget tycks hända. En attityd som underlättar är att ”jag kommer för att lära mig – inte för att lära ut”. Det är också viktigt att tänka på att språket och kulturen kan göra det svårt att komma igång med arbetsuppgifterna, åtminstone till en början.

Under utlandsvistelsen är alla praktikanter underställd aktuell värdorganisation och handledare.

Praktikplatser

I ansökan anger du vilka länder du önskar placering i, förutom Urban Ledadership Track som endast finns i Bangkok just nu. Sedan får du ett erbjudande till den plats vi tror passar för just dig.

Development track är det vanligast att vi sänder er två och två till samma plats, men ofta med olika praktikuppgifter. Urban Leadership Track kommer teamen anpassas beroende på de antal vi antar till programmet varje år.

Development Praktikplatser

Våra praktikplatser förändras kontinuerligt i vår strävan efter att finna intressanta och givande projekt för praktikanter att bidra till. Nedan listar vi några av våra aktuella placeringar, kontakta gärna programansvarige för att höra om någon ny plats är på gång.

Kenya

Undervisning i mänskliga rättigheter, jämtställdhet och rättvisa i utkanterna av Nairobi

Filippinerna

Undervisning i mänskliga rättigheter

Tanzania

Delta i undervisning för barn om deras rättigheter, språk och utveckling.

Urban Leadership Praktikplatser

All praktik i det här spåret sker i Bangkok, Thailand. Thailand består av 69 miljoner invånare, 60 miljoner av dem anses som minst nådda, alltså inte nåtts av budskapet vem Jesus är.

Bangkok

Mission i storstad