Kursinnehåll

För att praktiken ska bli meningsfull vill vi ge dig en god grund att stå på. Under tiden din praktik perioden ger vi dig ämnen som relaterar till den fas i praktiken du befinner dig i.

Du kommer att få verktyg för att själv och tillsammans med dina med praktikanter reflektera och lära utifrån det du är med om.

Förutom en introduktions- och avslutningskurs så förekommer antigen digital eller på plats undervisning för att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik.

Kursinnehållet består av en veckas introduktionskurs, följt av fördjupningskurs i respektive spår, därefter påbörjas praktiken. Programmet avslutas med en gemensam avslutningskurs. 

Samtliga deltagare kommer fokusera på fem bärande tematiska områden:

2021 kommer ULT spåret vara pausat, och det är enbart DT spåret som pågår och därmed sp kommer fokuseringen på kursen se annorlunda ut.

Kulturförståelse & språk

Nycklar och broar för evangeliet

Media & påverkan

Strategi och hantverk med sociala medier

Globala rättvisefrågor

Rättvisa, hållbarhet och demokrati

Entreprenörskap

Skapa nya möjligheter med bärande ekonomi

Lärjungaskapande & ledarskap

Led dig själv och led andra, lärjungar som gör lärjungar enligt DMM modell

Introduktionskurs

Webinars

Avslutningskurs

Efter avslutad fältpraktik samlas alla deltagarna från båda spåren till en avslutande vecka i Sverige med erfarenhetsutbyte, utvärdering och samtal om hur du kan ta ditt nästa steg.