Församling

 

Att få uppleva stödet hemifrån är oerhört betydelsefullt och vi på Praktikantprogrammet önskar att praktikantens resa ska vara aktuellt i församlingen, dels för att kunna stötta praktikanten särskilt under tiden i fält, men framför allt vid hemkomsten, så att praktikantens erfarenheter tas väl tillvara och även få möjlighet att följa upp vad praktikperioden kan få för konsekvenser på hemmaplan. Av den här anledningen skall alla praktikanter tillfråga en person i sin lokala församling att fungera som kontaktperson under praktikperioden.

Kontaktpersonen ska under praktikperioden söka en god relation till praktikanten genom personlig träff innan avresa med samtal om förväntningar, drömmar och målsättningar med praktikperioden. Under vistelsen utomlands hålla kontakten med praktikanten enligt en överenskommen nivå och kunna återkoppla till hemförsamling. Vid hemkomst följa upp praktikanten med samtal och stötta denne vid önskemål att ta ytterligare steg. Även hjälpa praktikanten att få dela med sig av sina erfarenheter till församlingen och andra som kan ha glädje av dennes erfarenheter.

Ansvarsfördelning, rekommenderande församling
och Pingst Praktikant

Rekommenderande församling åtar att upprätthålla kontakt med praktikanten innan, under och efter praktikperioden. Vara till hjälp och stöd för praktikanten enligt överenskommelse mellan er och praktikanten. Viktigaste åtagande är att ta vara på praktikantens erfarenheter efter avslutad praktik.

Pingst Praktikant ta ansvar för utbildning, förberedelser och genomförandet av praktikperioden.

Samtalsunderlag

Nedan följer ett samtalsunderlag som ni ska följa innan ni skickar in en rekommendation.

Rekommendation

I nedanstående formulär fyller ni in er rekommendation. Kom ihåg att ni ska genomföra ett samtal med den sökande innan rekommendationen skickas in.