Praktikant på Filippinerna

Vad får du göra som praktikant här?

PMUI har en stor vana av att ta emot både volontärer och praktikanter och göra dem delaktiga i arbetet på plats. De har haft ett samarbete med PMU under lång tid, och en del av personalen kan till och med lite svenska och känner till den svenska kulturen, vilket gör att du lätt kan känna dig hemma.

 

Som praktikant här kan du förvänta dig att få göra lite av allt. En dag kan du stå i ett trädgårdsland och rensa ogräs, en annan sitter du på kontoret och limmar kvittoblock eller klipper kuponger som ska delas ut vid nästa bybesök. Vid födelsebevisregistreringar, medicinska eller humanitära insatser kommer du med största sannolikhet få en station att ansvara för, exempelvis klädutdelning, namnregistrering eller blodtryckstagning.

Om du tycker om att hugga i finns det säkert en toalett att gräva och cementera eller husväggar att slå upp någonstans. Under ungdomslägren blir du en slags lägerledare och kan hålla i lekar, hjälpa till vid matservering och helt enkelt finnas till hands. Du kan få se påverkansarbetet genom att följa med kontorspersonalen till möten mellan olika aktörer. Även om de flesta möten sker på det lokala språket tagalog så är Powerpointpresentationen oftast på engelska, vilket gör att du ändå kan hänga med.

 

Under vissa perioder finns det möjlighet att följa med på lite längre turer till olika byar där du får se mangyanbefolkningens vardag. För att komma dit är det inte osannolikt att du rider med träsadel i två timmar, vadar igenom floder, åker bakpå en motorcykel på serpentinvägar eller sitter på ett lastbilsflak flera timmar i sträck, så glöm inte solskyddsfaktor! I byarna får du även prova på att äta ris morgon, lunch och middag, och har du tur finns det en flod som du kan bada i.

 

Om du har en praktisk utbildning eller ett stort intresse för något försöker PMUI att inkorporera det i dina arbetsuppgifter. Personalen på kontoret ser även gärna att du prövar dina vingar genom att vittna eller agera förebedjare under olika sammankomster, men det finns andra sätt att engagera sig om det passar dig bättre, exempelvis genom att hålla i söndagsskolan för barnen i kyrkan.

Praktiken är hos PMUI

PMUI arbetar både med samhällsutveckling på lokal nivå och humanitära insatser efter att katastrofer inträffat. Inom utvecklingsarbetet arbetar PMUI med kapacitetsbyggande, hälsa, alfabetisering, inkomstgenererande aktiviteter, medborgarskapsfrågor, media och påverkan. Det humanitära arbetet bedrivs situationsanpassat och utgår ifrån akuta behov.

 

KAPACITETSBYGGANDE

För att PMUI:s arbete ska vara hållbart i längden och ge så stort effekt som möjligt använder man sig i stor utsträckning av en ”ringar på vattnet-princip”. Detta innebär att varje by som är ansluten till PMUI:s projekt väljer en person till att bli byns utbildare. Utbildarna samlas för en veckas seminarier fyra gånger om året och blir då utbildade i olika ämnen; alltifrån jämställdhet och rättighetsfrågor, till hur man brygger te av ingefära eller bäst marknadsför sina varor. Kunskapen de får med sig ska de sedan sprida i sin by. Som en del av kapacitetsbyggandet bedriver PMUI även ungdomsläger där mangyanungdomar får uppleva gemenskap, stärka sitt självförtroende och övas i ledarskap.

HÄLSA

Arbetet med att förbättra hälsan hos mangyanbefolkningen utgörs dels av hälsoundersökningar och utdelning av läkemedel till de som behöver, men stor vikt läggs även vid förebyggande insatser såsom utbildning om hygien, mödravård och näringsrik kost anpassad till lokala förhållanden. För att minska mängden mag- och tarmsjukdomar byggs även toaletter och vattenanläggningar i byarna, och befolkningen utbildas i hur dessa ska användas.

ALFABETISERING

Att kunna läsa, skriva och räkna är en förutsättning för att vara en aktiv del av sin omvärld. Som analfabet är du beroende av den information som andra personer ger dig muntligt; du kan exempelvis inte själv läsa de avtal du skriver under eller inhämta oberoende information. Om du inte kan räkna kan du inte heller avgöra vad som är en skälig betalning för den vara du säljer, eller om du faktiskt har fått det pris som du begärt. Att kunna läsa, skriva och räkna är därför en av nycklarna för att ta sig ur fattigdom och bli oberoende. Därför bedriver PMUI alfabetiseringskurser för både vuxna och barn ute i deras respektive byar. Vissa av byarna har en regelrätt lärare, men i de flesta byarna är det den lokala utbildaren som står för alfabetiseringsarbetet.

INKOMSTGENERERANDE AKTIVITETER

Många mangyaner lever i fattigdom och saknar kunskap om hur de bäst kan använda sina begränsade resurser. PMUI arbetar därför med att utbilda mangyanerna i mer effektivt jordbruk och djurskötsel, samt stöttar byar med inköp av djur som kan ge mer långsiktig avkastning. I vissa fall byggs vägar för att underlätta transport av varor till marknaden, och PMUI i samråd med mangyanerna försöker hitta forum för att sälja kulturspecifika varor såsom vävda tyger och flätade korgar.

MEDBORGARSKAPSFRÅGOR

För att få tillgång till rättigheter och förmåner som staten ger, exempelvis skolgång, sjukvård, pension och rösträtt, måste man vara medborgare i ett land. Eftersom många av mangyanerna inte har födelsebevis, och därmed inte är registrerade medborgare i landet, saknar de tillgång till dessa rättigheter och förmåner. PMUI arbetar därför aktivt med att utbilda mangyaner om vikten av att ansöka om medborgarskap, att registrera sina nyfödda och rapportera dödsfall till myndigheterna. De genomför även mobila födelsebevisregistreringar både enskilt och tillsammans med lokala myndigheter.

MEDIA

Eftersom många av byarna som PMUI arbetar i är avlägset belägna och svåra att ta sig till, spelas både informationsmeddelanden och pedagogiska dramer in för att kunna spelas upp och repeteras ute i byarna. Dramerna kan till exempel handla om olika samhällsfrågor som i viss mån är tabubelagda eller inte diskuteras öppet, exempelvis kvinnors rättigheter eller ungdomsgraviditeter. Tanken är att dramerna ska generera ett öppnare klimat att diskutera frågorna efteråt och är ett arbetsredskap för byns lokala utbildare.

PÅVERKANSARBETE

PMUI arbetar aktivt med att driva samhällsprocesser framåt för att få filippinska myndigheter att få upp ögonen för mangyanernas situation och ta ansvar för den. Detta gör att PMUI exempelvis samarbetar med lokala myndigheter för att genomföra vissa aktiviteter och att PMUI sitter med i nätverk på både provinsnivå och regionnivå för att ge röst åt mangyanernas intressen. PMUI lägger även stor vikt vid att mangyanerna själva ska ta över allt mer av ansvaret för utvecklingsarbetet och utbildar mangyanledare till att själva interagera med myndigheter och driva sina frågor.

HUMANITÄRA INSATSER

Filippinerna drabbas i snitt av 20 tyfoner varje år. Här förekommer även jordbävningar och kraftiga regn med översvämningar och jordskred. Det finns också aktiva vulkaner i landet. Detta gör att det ibland krävs mer kortsiktiga, akuta, insatser för att stötta lokalbefolkningen. I dessa lägen utgår PMUI från de behov som mangyanerna uppger sig ha; det kan vara allt ifrån byggmaterial för återuppbyggandet av hus, till matpaket, filtar eller plantor.

Vad kan du förvänta dig i övrigt?

Att mötas av ett väldigt gästfritt folk

Att naturen är fantastisk

Att du kommer bada mindre än du tror

Att vakna och somna till videoke (karaoke)

Att tupparna börjar gala klockan 04:00

Att här är massor av mygg

Att det regnar fram till februari

Att genomleva strömavbrott då och då

Att äta massor av mango

Att det alltid finns stjärterum, även om ni redan är tio stycken i bilen

Vill du göra skillnad för de mest utsatta?

Ansökan är öppen från 1 januari 2021 till 16 april och behandlas löpande. Komplett ansökan inklusive rekommendation skall vara inlämnad senast 16 april 2020.  Därefter kommer ansökningar att behandlas om det fortfarande finns platser fram till 25 juni.