Kursinnehåll

För att praktiken ska bli meningsfull vill vi ge dig en god grund att stå på. Under tiden din praktik perioden ger vi dig ämnen som relaterar till den fas i praktiken du befinner dig i.

Du kommer att få verktyg för att själv och tillsammans med dina med praktikanter reflektera och lära utifrån det du är med om.

Under våren 2021 kommer inte den kompletta kursdelen att genomföras, utan vi kommer ge grundläggande teori i introduktion och avslutningskurs för att anpassa till en kortare praktikperiod. 

Förutom en längre introduktions- och avslutningskurs är det pågående kursverksamhet varje vecka genom webbinarier och lokal språk- och kulturundervisning.

Varje vecka har deltagaren kontakt med sin personliga mentor som är ett stöd i utveckling och lärande.

Kursinnehållet består av en veckas introduktionskurs, följt av fördjupningskurs i respektive spår, därefter påbörjas praktiken. Programmet avslutas med en gemensam avslutningskurs. 

I konceptet ”Pingst praktikant” genomförs studier genom June folkhögskola. Kursen bedrivs på halvfart under 30 veckor och genomförs både i Sverige och ute i fält.

June folkhögskola är anordnare av kursen

Samtliga deltagare kommer fokusera på fem bärande tematiska områden:

Kulturförståelse & språk

Nycklar och broar för evangeliet

Media & påverkan

Strategi och hantverk med sociala medier

Globala rättvisefrågor

Rättvisa, hållbarhet och demokrati

Entreprenörskap

Skapa nya möjligheter med bärande ekonomi

Lärjungaskapande & ledarskap

Led dig själv och led andra, lärjungar som gör lärjungar enligt DMM modell

Introduktionskurs

december 2020

Under den gemensamma introduktionskursen för båda spåren som varar i sex dagar kommer vi du att introduceras inom följande tematiska områden:

  • Kulturförståelse och språk
  • Media och påverkan
  • Globala rättvisefrågor
  • Entreprenörskap
  • Lärjungaskapande och ledarskap

Under veckan kommer du även att genomgå en säkerhetskurs och träffa din personliga mentor som du kommer att möta online varje vecka.

Webinars

januari-maj

Varje vecka kommer du att få delta i en intressant webinar som tar upp ämnen inom de 5 bärande tematiska områdena programmet bygger på. Webinarierna är anpassade efter vilken fas du befinner dig i programmet och kommer att vara praxisorienterade.

Avslutningskurs

maj 2021

Efter avslutad fältpraktik samlas alla deltagarna från båda spåren till en avslutande vecka i Sverige med erfarenhetsutbyte, utvärdering och samtal om hur du kan ta ditt nästa steg.