Development track

Vi erbjuder dig som är mellan 20 – 30 år att tillsammans med en rekommenderande församling ansöka om praktik utomlands under sex månader.

Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor med intresse för globala frågor en möjlighet att göra en praktisk insats i något av våra projektländer. Syftet är också att bygga och stärka relationer mellan församlingar i Sverige och PMU:s samarbetspartner i andra länder, för att öka engagemang för globala rättvisefrågor i Sverige.

Development Track finansieras och görs i samarbete med

SKRÄDDARSYDD PRAKTIKPLATS

I ansökan anger du vilka länder du önskar. Du kan ange tre till fyra länder i den ordning du önskar åka, sedan får du ett erbjudande till den plats vi tror passar för just dig. Det vanligaste är det att vi skickar ut två och två till samma plats, men ofta med olika praktikuppgifter.
När du väljer land, tänk på att det är viktigt att kunna kommunicera. Språkkunskaper är en nyckel till relationer med människor på plats.

UTE I FÄLT

Som praktikantprogram lägger vi större fokus på ditt lärande än på din insats. Men målsättningen är förstås att alla praktikanter ska ha meningsfulla uppgifter i nära samarbete med en lokal handledare. Värdorganisationerna har på förhand definierat mer eller mindre specifikt vilken typ av arbetsuppgifter de har att erbjuda praktikanter, men uppläggets exakta utformande faller ofta på plats först efter praktikantens ankomst.

Nyckelord under praktiktiden är flexibilitet, tålamod och tjänstvillighet. Det gäller att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs och att vara beredd på att det blir många stunder av väntan då inget tycks hända. En attityd som underlättar är att tänka att ”jag kommer för att lära mig – inte för att lära ut”. Det är också viktigt att tänka på att språket och kulturen kan göra det svårt att komma igång med arbetsuppgifterna, åtminstone till en början.

Under utlandsvistelsen är alla praktikanter underställda en aktuell värdorganisation och handledare

KONTAKT UTE I FÄLT

Under praktiken finns en lokal handledare på plats som hjälper dig tillrätta i ditt nya land. Det är honom eller henne du vänder dig till i första hand när du har frågor kring din praktik eller praktiska omständigheter på plats.
Din handledare hjälper dig även med att uppfylla den arbetsbeskrivning som gäller för din praktikperiod.
Du har kontakt med praktikantprogrammets spåransvarige / programansvarige i Sverige via mail och Skype under tiden du är borta.

Introduktion

Innan avresa från Sverige går alla deltagare en introduktionskurs i slutet av augusti, följt av en fördjupningsvecka med fokus på utveckling och bistånd.  Läs mer om introduktionskursen här.

Under fördjupningsveckan kommer deltagarna att få lära sig om de tre tematiska prioriteringar som PMUs fokuserar på enligt Kompass 2020. Det är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Förutom den allmänna svenska inriktningen som de svenska biståndet har kommer deltagarna också att lära sig vad det innebär att arbeta utifrån en trosbaserad grund, där kyrkan idag är en av de starkaste förändringsfaktorerna i samhället världsvitt sett.

Praktik

När de sedan kommit på plats påbörjas praktiken hos den lokala partnern, vanligen ett projekt eller insats som drivs av en lokal församling. Handledaren på plats har en viktig roll för att praktiken blir meningsfull och genomförbar. Språk och kulturstudier sker med lokal lärare några timmar varje vecka enligt överenskommelse med varje praktikant. Det är viktigt att försöka förstå kulturen och språket som de vistas i för att kunna vara till så mycket nytta som möjligt och underlätta sitt eget lärande och förståelse.

Under din praktik kommer du att fokusera på två eller flera av de globala målen i det projekt du är involverad i. Läs mer om de globala målen här.

Våra praktikplatser

Här är våra praktikplatser. Dessa varierar från år till år.
Kontakta oss gärna om du har önskemål om parktik på annan plats.

Kenya

I Kenya får du vara involverad i fred och jämställdshetsprojekt tillsammans med vår partner FPFK.

Filippinerna

På Filippinerna får du möjlighet att praktisera en mängd olika aktiviteter, hos vår partner PMUI kan det vara att förbereda inför fältbesök, sammanställa undersökningar och liknande uppgifter.

Ni får åka ut på regelbundna fältbesök till områden där värdorganisationen har pågående projekt. Det kan vara utbildningsdagar, läger för barn och hjälpa till med olika praktiska uppgifter.

Palestina

Delta i undervisning för barn om deras rättigheter. Den här praktikplatsen har upphåll under VT 2021.