Ansök

Fyll i nedanstående ansökan. Din ansökan är komplett när vi fått in rekommendation från din församling som du varit aktiv i senaste året. Läs mer om rekommendationen från din församling

Alla sökande som lämnar in en komplett ansökan kommer att bli kallade till en rekryteringsdag i Alvik, Stockholm på Pingsts huvudkontor den 9 maj 2019 kl. 10:00-17.00.

Förlängd ansökningstid inför 2019-2020

Komplett ansökan skall vara inlämnad senast 20 juni 2019.  Därefter kommer ansökningar att behandlas om det fortfarande finns platser fram till 25 juni.

Ansökan skall besvaras på engelska för att kunna läsas av mottagande partnerorganisation.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Ansöknings och praktikantprocessen

Här ser du en timeline över helheten.