Ansök

Fyll i nedanstående ansökan. Din ansökan är komplett när vi fått in rekommendation från din församling som du varit aktiv i senaste året. Läs mer om rekommendationen från din församling

Alla sökande som lämnar in en komplett ansökan kommer att bli kallade till en rekryteringsdag i Alvik, Stockholm på Pingsts huvudkontor den 30 april 2020 kl. 10:00-17.00.

Ansökningstid inför 2020-2021

Ansökan är öppen från 1 januari 2020 till 16 april och behandlas löpande. Komplett ansökan inklusive rekommendation skall vara inlämnad senast 16 april 2020.  Därefter kommer ansökningar att behandlas om det fortfarande finns platser fram till 25 juni.

Ansökan skall besvaras på engelska för att kunna läsas av mottagande partnerorganisation.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Ansöknings och praktikantprocessen

Här ser du en timeline över helheten.